O zaštiti gajenih kultura: OBAVEZNO PRSKANJE PRED POČETAK VEGETACIJE

Nakon rezidbe voća obavezno sprovesti zaštitu od prezimelih štetočina. Prskanje treba obaviti neposredno pred početak vegetacije kada su temperature iznad pet stepeni.

363
O zaštiti gajenih kultura OBAVEZNO PRSKANJE PRED POČETAK VEGETACIJE

Sa porastom temperatura vazduha budi se vegetacija, ali i štetočine koje su prezimele na voćnim kulturama i zato je prvo prolećno prskanje najbitnije u programu zaštite, jer na taj način smanjujemo eventualnu najezdu štetočina i bolesti kasnije u toku vegetacije.

Prema rečima Radmile Ćalić, stručnjaka za zaštitu biljaka iz lozničkog „Poljosaveta“, prvo prskanje u toku godine na svim voćnim kulturama obavezno se vrši bakarnim preparatima ili crvenim i plavim uljem.

– Bakarnim preparatima vršimo dezinfekciju stabla i grana, a plavo ulje ima za cilj da zaustavi kretanje i razvijanje štetočina koje su prezimele pod korom voćaka ili u lisnim i cvetnim pupoljcima – objasnila je Ćalićeva.
Kako je naglasila, veoma je važno cele biljke „okupati“ pripremljenim preparatom, od stabla do najsitnijih grančica, a posebnu pažnju treba posvetiti pukotinama, kao i rezovima nakon sprovedene rezidbe.

– Biljne vaši su prve koje sa porastom temperatura postaju aktivne, kasnije se javljaju grinje, leptiraste vaši i drugi paraziti, a za razliku od prošle zime, ove godine je bilo dosta mrazeva koji su uništili veliki broj štetočina i samim tim olakšali proizvođačima posao – navela je Ćalićeva.

S obzirom na to da zima još nije završena i da mart ume da bude prevrtljiv i hladan, Ćalićeva je preporučila da voćari ne obavljaju jaku rezidbu u ovom periodu, jer se može desiti izmrzavanje pupoljaka, a time će i sav potencijalan rod biti uništen.

– Miševi u ovom periodu zbog nedostatka hrane mogu pojačati svoju aktivnost, a bilo je slučajeva gde su uništili i čitave zasade maline i zato se mora ozbiljno pristupiti borbi protiv njih, postavljanjem mamaka u aktivne rupe koje su lako uočljive – istakla je ona.
Kako je ukazala, miševi su aktivni i u poljima lucerke i pšenice i zato ratari moraju reagovati na vreme da ne bi došlo do njihove najezde. Sa pojavom viših temperatura u zasadima ječma beleži se povećana aktivnost biljnih vaši.

– One se uglavnom javljaju prvo na uvratinama po obodu parcele, a prenosioci su virusa i ukoliko ne reagujemo na vreme insekticidima kao što su decis, fastat ili karate, javlja se žutilo i patuljavost na ječmu – objasnila je ona.

– Poljoprivrednici treba već sada da nabave neophodne preparate za zaštitu, a da prskanje voćarskih ili ratarskih kultura obavezno sprovode kada vremenske prilike dozvole i pre svega temperature budu veće od pet stepeni – poručila je Ćalićeva.