Odabrana organizacija za upravljanje ribarskim područjem „Sava“: ARILJCIMA DESETOGODIŠNJE GAZDOVANJE DRINOM

U narednih deset godina ribarskim područjem „Sava“, u čijem je sastavu i reka Drina, gazdovaće firma „Kasini fišing“ iz Arilja. Izdavanje ribolovačkih dozvola u lozničkom klubu „Mamac“.

755
odabrana-organizacija-za-upravljanje-ribarskim-podrucjem-sava-ariljcima-desetogodisnje-gazdovanje-drinom

Na konkursu za dodelu voda koje sprovodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, firma „Kasini fišing“ iz Arilja je izabrana da narednih 10 godina gazduje ribarskim područjem „Sava“, kome pripada reka Drina od Zejtin voda do ušća u Savu.

Na tender za gazdovanje područjem „Sava“ resornom ministarstvu su dve potencijalne organizacije dostavile dokumentaciju – trenutni korisnik „Kasini fišing“ i nekadašnji korisnik „Eko ribarstvo“ iz Valjeva.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije, nadležna komisija je odlučila da gazdovanje rekom Drinom u trajanju od 10 godina dodeli „Kasini fišingu“, organizaciji koja je taj posao obavljala poslednje dve godine.

Dragoslav Polić
Dragoslav Polić. Foto: Lotel Media Group

– Suština je da su se uslovi prilično pooštrili, ribočuvari su rigorozni i apelujem na ribolovce da se pridržavaju svih pravila i zakonskih propisa u ribolovu – poručio je predsednik Organizacije sportskih ribolovaca „Drina“ iz Loznice Dragoslav Polić.

U pravilniku o vrednosti dozvola za rekreativni ribolov u 2019. godini uspostavljena je nova cenovna politika, pa tako sada vrednost godišnje dozvole iznosi 7000 dinara umesto dosadašnjih 6000, a dnevna dozvola je zadržala cenu i iznosi 1000 dinara.

Godišnja dozvola za penzionere starije od 65 godina i osobe sa telesnim oštećenjem od 60 do 80 odsto je 3500 dinara, a za osobe sa oštećenjem većim od 80 procenata, kao i za vojne i civilne invalide, rata je 600 dinara. Cena godišnje dozvole za rekreativni ribolov u zaštićenom području iznosi 4000 dinara.

Procedura izdavanja ribolovačkih dozvola za sportski ribolov je ista, a prodaja i distribucija odvijaće se u Ribolovačkom klubu „Mamac“ iz Loznice.

Naše ribolovno područje „Sava“ obuhvata reku Drinu od dela koji se zove Zejtin voda do ušća u Savu i dalje prema Beogradu i Obrenovcu u dužini od oko 17 kilometara, tako da osim Loznice zahvata i Šabac, Koceljevu, Ub, deo Obrenovca, Bogatić, Osečinu i Krupanj.