Donacija EU mobilnom timu za pomoć Romima

Evropska unija lozničkom mobilnom timu darivala automobil i laptop računar kako bi bio opremljen da ispuni svoj zadatak. Lokalni akcioni plan za Rome poseban akcenat stavlja na obrazovanje.

205
Donacija EU mobilnom timu za pomoć Romima

U okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma“ Evropska unija (EU) donirala je jedan automobil i laptop mobilnom timu grada Loznice koji pomaže Romima da lakše ostvare svoja prava – od upisivanja u matične knjige rođenih ili škole do prava na socijalnu pomoć ili zdravstvenu negu.

– Grad Loznica je primer dobre prakse kada je u pitanju odnos prema osetljivim kategorijama – rekao je na konferenciji za novinare pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić i ocenio da je zbog tako odgovornog odnosa Loznica sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) prošle godine potpisala sporazum o saradnji na programu koji nosi naziv „Podrška EU inkluziji Roma“.

– Po tom sporazumu mi smo kao grad bili dužni da formiramo koordinaciono multisektorsko telo na čijem čelu je gradonačelnik i u čiji sastav ulaze direktori javnih preduzeća i ustanova koje su relevantne za ovu problematiku inkluzije – naveo je Đokić.

On je dodao da je potom bilo neophodno formirati jednu mobilnu jedinicu od pet članova sačinjenu od predstavnika Gradske uprave, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad, Nacionalne službe za zapošljavanje i pedagoškog asistenta.

Prema njegovim rečima, zadatak ovog tima je da u skladu sa operativnim planom bar dva puta mesečno obilaze romska naselja, odnosno romske zajednice i u razgovoru sa njima prepoznaju sve probleme koji ih muče i zabeleže njihove predloge kako bi mogli raditi na njihovom rešavanju.

– Zbog toga nam je EU donirala automobil i laptop računar kako bi mobilna jedinica bila opremljena da ispuni svoj zadatak – objasnio je Đokić.

– Treći naš zadatak po ovom sporazumu podrazumevao je da lokalna samouprava uradi Lokalni akcioni plan za Rome za period od 2019. do 2021. godine, gde je formirana radna grupa u koju su ušli predstavnici pomenutih javnih ustanova i udruženja – ukazao je on.

– Cilj svih ovih aktivnosti je da na kraju Romi shvate da su oni ravnopravan deo našeg društva i da za jednake mogućnosti oni u principu imaju jednake šanse – poručio je Đokić.

Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave u Loznici Tanja Glišić Matić rekla je da je prvi korak u okviru ovog programa da bude povećan broj romske dece koja se obrazuju i koja uspevaju da završe osnovnu i srednju školu.

– Oni koji ne završe školu nisu konkurentni na tržištu rada i rade najmanje plaćene poslove – objasnila je ona i dodala da Lokalni akcioni plan za Rome poseban akcenat stavlja na obrazovanje.

– Ono što je dobro u celoj priči je da država ima niz mera koje su posebno usmerene na Rome, gde oni imaju posebne beneficije ukoliko idu u srednju školu za razliku od druge dece, ukoliko upisuju fakultet, ne moraju da polažu prijemni ispit, takođe odmah dobijaju dom, menzu, stipendiju i sve ostale uslove koji će omogućiti da mogu da studiraju i budu ravnopravni – navela je Tanja Glišić Matić.

Program „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira EU, od 2017. sprovodi SKGO, a glavni korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.