Pijaća voda u Loznici HIGIJENSKI ISPRAVNA i VRHUNSKOG KVALITETA

Lozničani koriste jednu od najboljih voda za piće u zemlji, sudeći prema rezultatima redovnih višestrukih mesečnih fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza na oko 216 uzoraka, koje se odvijaju na dva nivoa: u laboratorijama „Vodovoda“ i Zavoda za javno zdravlje u Šapcu. Nadležni ističu da se higijenska ispravnost vode za piće postiže i stalnim tretiranjem hlorom, ali i neophodnim protokom vode u domaćinstvima.

927
Pijaća voda u Loznici HIGIJENSKI ISPRAVNA i VRHUNSKOG KVALITETA

Dva izvorišta pitke vode – Zelenica i Gornje polje u Banji Koviljači, kapaciteta od oko 400 litara u sekundi, sa tri manje kaptaže, dovoljni su da obezbede potrebe građana za pitkom vodom na celom području Loznice, kroz vodovodnu mrežu dugu oko 800 kilometara.

– Reč je o podzemnim vodama drinskog aluvijona koje stižu u sabirni rezervoar iz bunara dubokih devet metara. Zbog dezinfekcije, u rezervoarima se voda tretira samo natrijum-hipohloridom, jer je ovde i sirova voda higijenski ispravna i nema izveštaja Zavoda za javno zdravlje kao akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta vode da je drugačije ocenjeno od strane lekara specijaliste koji daje krajnje mišljenje – naveo je za „Loznički nedeljnik“ šef Odeljenja kontrole kvaliteta vode u JP „Vodovod i kanalizacija“ Rajko Petrović.

On je dodao da se ispitivanju kvaliteta vode u tom preduzeću poklanja velika pažnja, pa kvalitet mora biti isti na svakom mernom mestu, počev od izvorišta do krajnjeg potrošača. Provera kvaliteta se obavlja u skladu sa važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode, kojim je utvrđen broj uzoraka, vrste analiza i broj mesta sa kojih se moraju uzeti uzorci vode, u skladu sa procenom da je dnevna potrošnja svakog stanovnika oko 150 litara vode.

– Zbog toga radimo osnovnu, periodičnu i veliku analizu, kao i poseban pregled higijensko-epidemioloških indikacija. Provere kvaliteta se obavljaju u dva nivoa. Najpre, u laboratoriji „Vodovoda“ radimo fizičko-hemijske i bakteriološke analize na 180 uzoraka svakog meseca, a zatim na drugom nivou, u Zavodu za javno zdravlje u Šapcu analizira se 36 uzoraka mesečno – objasnio je Petrović.

Za dezinfekciju vode zagađene biološkim elementima moguće je koristiti različite tehnologije, ali se najčešće koristi dezinfekciono sredstvo na bazi hlora, pri tome se strogo vodi računa o dozvoljenim granicama za rezidualni hlor, pa se tim povodom mesečno uradi oko 400 analiza.

– Rezidualni hlor je višak hlora koji ostaje posle reakcije hlora sa svim organskim i neorganskim jedinjenjima i mikroorganizmima koji mogu da se pojave u vodi. Vrednost rezidualnog hlora prema pomenutom Pravilniku treba da se kreće od 0,3 do 0,5 mg/l, a mi u kontinuitetu održavamo koncentraciju od 0,4 koja se podešava uvek kada dođe do promene kapaciteta izvorišta, o čemu brinu naši radnici koji dežuraju 24 časa – naglasio je Petrović.

Na izvorištu Zelenica sami proizvode natrijum-hipohlorid iz nejodirane soli na elektroliznom uređaju, a analize na njegovo baktericidno i fungicidno delovanje u Institutu za javno zdravlje Vojvodine pokazale su da već nakon dva minuta uništava sve mikroorganizme koji mogu da se pojave u vodi.