CENTAR ZA TRAŽIOCE AZILA U BANJI KOVILJAČI: Predstavnici Komeserijata za izbeglice i migracije u poseti

Centar za tražioce azila u Banji Koviljači posetili predstavnici Komeserijata za izbeglice i migracije. Srbija partner u realizaciji programa podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Srbiji, koja je i najveći donator sa preko sto miliona evra direktne pomoći.

414
CENTAR ZA TRAŽIOCE AZILA U BANJI KOVILJAČI: Predstavnici Komeserijata za izbeglice i migracije u poseti

U našoj zemlji, prema procenama Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije, trenutno boravi oko 4300 migranata od kojih je oko 3800 smešteno u 16 centara za azil, koliko ih ima u našoj zemlji, od kojih je osamdeset troje u Banji Koviljači i, prema službenim podacima, najviše ih u našu zemlju dolazi iz Avganistana, Irana, Pakistana i Iraka.

Centar za azil u Banji Koviljači je osnovan 2007. godine kada je i donet prvi Zakon o azilu, a prve stanare je primio sredinom 2008. godine. Od tada do danas, kroz ovaj Centar je prošlo preko 4700 ljudi. Trenutno u njemu borave 83 migranata, najviše porodice sa decom, dok su ostali samci.

Rukovodilac Centra Robert Lesmajster je rekao da u toj ustanovi trenutno boravi oko 50 osoba iz Irana i desetak iz Avganistana, kao i dvadesetak lica iz nekoliko zemalja Bliskog istoka i Afrike, i da je svim porodicama sa decom, kao i samcima, obezbeđen besplatan smeštaj i svi neophodni uslovi za život.

– Što se tiče situacije sa migrantima u Srbiji, procenjuje se da ih je trenutno u zemlji oko 4300, a od tog broja 3800 se nalazi u našim centrima za azil, kojih imamo 16. Uglavnom je reč o porodicama, ali ima i dosta samaca.

Najviše migranata dolazi iz Avganistana, Irana, Pakistana i Iraka – rekla je predstavnica Komesarijata za odnose sa javnošću Svetlana Palić.

– Želim da naglasim da veliku podršku i pomoć u funkcionisanju i upravljanju migracijama u Republici Srbiji imamo od Evropske unije, koja je i najveći donator sa preko sto miliona evra direktne pomoći – navela je Palićeva.

– Pored smeštaja i ishrane, i svi izdaci za komunalije za tražioce azila u Centru su besplatni, kao i deo higijenskih sredstva, odeće i obuće, koje Komesarijat može da obezbedi od donacija. Njih trenutno nema puno, ali se nadamo da će se pojaviti i novi donatori – naveo je rukovodilac Centra u Koviljači.

Poštovanje pravila jedinstva porodice, privatnosti i slobode kretanja

Centar u Banji Koviljači raspolaže sa 33 sobe, različite veličine, pa se uz poštovanje pravila jedinstva porodice i privatnosti, svaka od njih zavisno od broja članova smešta u odgovarajući prostor.

Ukoliko su žene same sa decom, a trenutno ih je tri, grupisane su u posebnim sobama. Kada je reč o samcima, prilikom smeštaja vodi se računa o tome da li ima međunacionalnih sukoba u regionu iz koga dolaze.

Azilanti sami održavaju higijenu u svojim sobama, a to se kontroliše svakog jutra. U sobi imaju lavabo, dok su u izdvojenom prostoru zajednička kupatila i toaleti, podeljeni na muški i ženski deo.

Radi bezbednosti i poštovanja kućnog reda, Centar je preko noći zaključan. Prema rečima rukovodioca Lesmajstera, poštuje se pravo na slobodu kretanja lica koja su smeštena u Centru, pa ukoliko se prijave, mogu napustiti Centar na 72 sata i po nekoliko puta ako imaju takvu potrebu.