RRA: Novi program za unapređenje rada privrednika

Razvojna agencija Srbije za uslugu mentoringa i poboljšanje poslovanja srpskih firmi u sektoru prerađivačke industrije opredelila 3,9 miliona dinara. Program namenjen preduzećima u industriji mašina i opreme, prehrambenoj, drvnoj industriji i industriji nameštaja, gume i plastike.

93
RRA: Novi program za unapređenje rada privrednika

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine (RRA) sa sedištem u Loznici realizuje novi javni program u okviru standardizovanog seta usluga Razvojne agencije Srbije (RAS) za unapređenje poslovnog ambijenta i podršku razvoja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika (MMSPP). Ovaj javni program je sadržan kroz uslugu mentoringa u sektorima prerađivačke industrije i za njega je ukupno opredeljeno 3,9 miliona dinara.

– Mentoring se odvija po metodologiji RAS, koja je razvijena u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju i ovaj poziv namenjen je preduzećima u okviru sektora prerađivačke industrije grupisanim u četiri oblasti: industrija mašina i opreme, prehrambena industrija, drvna industrija i industrija nameštaja, kao i industrija gume i plastike, sa ciljem razvoja poslovanja i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata – objasnila je za „Loznički nedeljnik“ direktorka RRA Danijela Marković.

Ona je navela da se suština te usluge sastoji u tome da sertifikovani treneri u saradnji sa kompanijom koja se prijavi za uslugu mentoringa provedu određen broj sati (25 do 50 po korisniku) u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom, odnosno direktorom ili menadžmentom te firme u njihovim prostorijama.

– Usluga mentoringa predstavlja oblik nefinansijske pomoći sektoru malih i srednjih preduzeća, koja je razvijena sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. RRA Podrinja, Podgorine i Rađevine trenutno ima dva sertifikovana zaposlena koja od 2016. godine obavljaju uslugu mentoringa, a do sada ju je koristilo 17 klijenata kako sa teritorije osnivača, odnosno naših opština, tako i sa područja gradova Valjeva i Šapca i opština Lajkovac i Mionica – navela je Markovićeva.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti i to kroz vodiče i čini je skup usluga uz ispunjavanje određenih uslova za učešće u tom programu.

– To je skup usluga koji mogu da se odnose na dijagnostikovanje rada preduzeća i pripremu razvojnih planova, zatim na savetovanje i pristup različitim domaćim ili stranim fondovima, pomoć za pripremu kreditnih aplikacija preduzeća za dostupne izvore finansiranja, zatim pomoć pri implementaciji razvojnih projekata i planova, za pronalaženje poslovnih partnera ili potrebnih informacija, u savetovanju, koučingu i različitim vrstama obuka – navela je Markovićeva.

Uslovi za korišćenje usluge mentoringa su da je preduzeće registrovano pre aprila 2016. godine i da je Agenciji za privredne registre podnelo dva finansijska izveštaja čiji je bilans pozitivan, a javni poziv za uslugu mentoringa otvoren je do 19. aprila ove godine.