DNEVNI BORAVAK SUNCE: Briga o ranjivoj i osetljivoj populaciji

Centar trenutno okuplja 17 osoba, uglavnom dece i mladih, sa kojima su po osam sati svakog radnog dana tri stručna radnika. Usluge su besplatne jer se aktivnosti ustanove finansiraju iz gradskog budžeta, a obrok i užina sredstvima donacija, što je znatna olakšica za roditelje.

671
Dnevni boravak SUNCE Loznica
U Dnevnom boravku „Sunce“ stručno osoblje pomaže deci da savladaju različite veštine korisne za svakodnevni život. Foto: TV Lotel

U Loznici 11 godina radi Centar za dnevni boravak dece, mladih i osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce“ pod okriljem Centra za socijalni rad i uz finansijsku podršku iz gradskog budžeta. „Sunce“ predstavlja pomoć roditeljima i podršku razvoju sposobnosti dece za samostalnije obavljanje svakodnevnih obaveza.

Centar trenutno okuplja 17 osoba, uglavnom dece i mladih, sa kojima su po osam sati svakog radnog dana tri stručna radnika defektologa- oligofrenologa, koji su završili i niz kurseva i obuka radi unapređenja stručnih kompetencija.

Ovo je besplatna usluga jer se aktivnost „Sunca“ finansira iz gradskog budžeta, a jedan obrok i užina sredstvima donacija, što je znatna olakšica za roditelje.

Najstarija osoba sa smetnjama u razvoju ima 40, a najmlađa 10 godina.

– Usluga je aktivirana kao izraz sistemskog pristupa rukovodstva grada da se na jedan institucionalizovan i trajan način zbrine najranjivija i najosetljivija grupa, što naš grad svrstava u socijalno odgovorne zajednice. Ove godine će za tu namenu iz budžeta biti izdvojeno 4.600.000 dinara, čime se plaća rad zaposlenih – defektologa i tehničkog osoblja, održavanje prostora, kupovina neophodnih sredstava i opreme, a podržavaju se i rekreativne aktivnosti dece, obezbeđuju novogodišnji pokloni – rekao je za naš list Vladimir Petrović, direktor lozničkog Centra za socijalni rad.

Kako je objasnio, preko ove usluge se odvija ne samo pedagoški rad, u smislu da se boravi sa decom i nadzire njihovo ponašanje, već se kroz rad sa didaktičkim sredstvima i materijalima stimuliše i razvija njihova motorika, pruža podrška u učenju (nekoliko dece pohađa redovno školu), a izgrađuje se i održava pozitivan odnos prema društvenoj zajednici.

– Ova usluga dnevnog boravka je licencirana prošle godine, odnosno ispunili smo sve institucionalne i funkcionalne standarde koji se zahtevaju, uključujući i sam prostor Centra u organizacionom, tehničkom i kadrovskom smislu, kao i sve što se tiče stručne procedure koja se preduzima u realizaciji same usluge. Ova usluga je pre svega namenjena osobama sa smetnjama u razvoju kojima je potreban dnevni nadzor i nega. To je istovremeno i velika pomoć za roditelje, jer dok su deca u Centru, oni mogu nesmetano da obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti i da idu na posao – rekao je Petrović.

Prema oceni direktora Centra za socijalni rad i defektologa u Dnevnom boravku „Sunce“, njegova svrha je da stvori jedno prijatno okruženje, da se razvija osećaj pripadnosti široj društvenoj grupi, a da se roditeljima ostavi slobodno vreme za njihove obaveze.

Shodno tome, Dnevni boravak „Sunce“ funkcioniše na principu predškolskih ustanova, pa roditelji ujutru ostavljaju decu, a posle osam časova dolaze po njih.