Gučevo

752
gučevo, planina gučevo, spomen kosturnica na gučevu kod loznice

Nedaleko od Loznice, iznad Banje Koviljače, nalazi se planina Gučevo.

Od Beograda i Novog Sada udaljena je 142 km, a od Valjeva i Užica 70km. Planina je dugačka 15 km, uzdiže se iz doline Drine i pruža ka jugo – istoku. Najviša tačka je Crni vrh ( 779m ).

Jugoistočni deo se zove Kulište i sastavljen je paleozojskih škriljica, preko kojih su nataloženi trijasni krečnjaci sa naslagama antimona. Severozapadni deo se sastoji od peščara i konglomerata preko kojih leže kretacejski krečnjaci sve do temena. To teme je valovito i zbog krečnjačke podloge skrašćeno.

Brojni potoci otiču sa Gučeva prema reci Jadar i Drini raščlanjujući njegove strane, posebno drinske, koje su strme i razrivene dubokim jamama.

Sa severne i severozapadne strane strane ono je takođe zasečeno uzdužnim rasedom zbog čega su i one strme. Na njemu izbijaju termo- mineralni izvori banje Koviljače.

Crni vrh kao najviša tačka planine, nalazi se na njenom severozapadnom završetku, iznad Koviljače i nedaleko od Loznice. Sam vrh je bez izvora i potoka jer je sastavljen od krečnjaka. Iako krečnjačkog sastava Gučevo je šumovita planina na kojoj su zastupljeni grab, hrast, bukva, javor, bagrem, i crni bor. Planinski obronci su mestimično ispresecani livadama.

Gučevo je poznato po prvoj rovovskoj bici (Gučevska bitka) na svetu koja je vođena 1914. godine tokom ratnih operacija u Prvom svetskom ratu. U čast poginulim srpskim vojnicima na vrhu planine podignuta je Spomen – kosturnica u obliku piramide, visoka 15m.

gučevo, planina gučevo, spomen kosturnica na gučevu kod loznice

Nedaleko od spomenika, na severnoj strani i na visini od 550 metara, sagrađen je planinarski dom i turističko-ugostiteljski objekat, koji je ujedno i najveći planinarski dom u Srbiji.

Klima Gučeva je blagotvorna za osobe koje imaju problema sa astmom, jer je bogata kiseonikom i ozonom. Istraživanja hidrometeorološkog zavoda potvrdila su da je vazduh na Gučevu, koji proizvodi bukova šuma, jedan od najčistijih na našim prostorima.

Planina Gučevo pored istorijskog značaja, predstavlja popularno izletište Lozničana, kao i jedno od retkih uzletišta za paraglajding do kojeg se može doći asfaltnim putem. Ovaj, i u našim krajevima sve popularniji sport izuzetno je privlačan za mlade i odvažne avanturističkog duha.