Zamena vodomera starijih od 5 godina

Od oko 33.000 vodomera na teritoriji grada Loznice, preostalo je da se zameni između sedam i osam hiljada i taj posao trebalo bi da bude okončan do sredine iduće godine. Pored zakonske obaveze, cilj zamene vodomera je preciznost i tačnost instrumenata za merenje potrošnje vode.

354
Milan Radnić direktor ViK Loznica
Foto: TV Lotel

Javno preduzeće (JP) „Vodovod i kanalizacija“ u Loznici ubrzalo je akciju besplatne zamene vodomera čija je upotreba starija od pet godina, a od 33.000 tih uređaja, koliko ih je na teritoriji našeg grada, godišnje će biti zamenjeno 6000 i taj posao trebalo bi da bude okončan do sredine naredne godine.

– Postupak besplatne zamene se izvodi prvenstveno zbog zakonskih propisa gde je rok za važenje žiga, odnosno za overu vodomera, pet godina, što znači da svi vodomeri u tim rokovima moraju biti izbaždareni – rekao je za „Loznički nedeljnik“ direktor JP „Vodovod i kanalizacija“ Milan Radnić.

On je dodao da ovo javno preduzeće ima normu za zamenu 6000 vodomera godišnje, čime će se ispoštovati zakonski propisani okviri, kao i da je bilo dosta kašnjenja u prethodnom periodu, jer u ranijim godinama nije praćena dinamika zamene uređaja na pet godina.

– To su razlozi zbog čega se sada ti radovi intenziviraju. U zimskim mesecima posao se odvijao u stambenim objektima, a kada vremenski uslovi dozvole, ići će se u individualna domaćinstva na periferiji grada i u seoska domaćinstva, jer je plan da svi vodomeri budu zamenjeni do sredine naredne godine, s obzirom na to da imamo više od 33.000 vodomera u Loznici – naveo je Radnić.

Prema njegovim rečima, osim zakonske obaveze, cilj zamene vodomera je preciznost instrumenata koji vrše merenja potrošene vode, jer vremenom dolazi do habanja mernog mehanizma i do tolerancija koje su veće, pa uređaj ne pokazuje tačan gubitak vode.

Radnić je ukazao da se potrošači do sada nisu žalili na stare vodomere, ali da u poslednje vreme jesu na novopostavljene, jer su nekima računi osetno veći, a razlog je, prema njegovim rečima, što novi merni uređaji pokazuju realni utrošak.

– Potrošači koji sumnjaju da vodomeri nisu tačni mogu se obratiti Direkciji za mere i dragocene metale, koja vrši kontrolu i o rezultatima obaveštava korisnika i JP „Vodovod i kanalizacija“ – poručio je direktor.

On je objasnio da je tom procedurom predviđeno da korisnik unapred uplaćuje proveru koja sa svim taksama, izlaskom ekipe na teren i putnim troškovima košta oko 3500 dinara.

– Ukoliko je vodomer ispravan, troškove postupka plaća korisnik, a ukoliko nije, troškove snosi JP „Vodovod i kanalizacija“, a Direkcija uplaćen novac potrošaču refundira – naveo je Radnić.

Ugovor o zameni vodomera u Loznici „Vodovod i kanalizacija“ je putem javne nabavke potpisao sa zemunskom firmom „Insa“, koja za taj posao angažuje lokalne podizvođače.