Skupština Grada aktivno protiv droga

Usvojen Akcioni plan sprečavanja zloupotrebe droga, koji se temelji na prevenciji. U cilju rešavanja problema važno delovanje među mladima i njihovim roditeljima, realizacija porodične sistematske terapije, uz posebno akcentovanje rada sa starijim osnovcima.

173
Skupština grada Loznice, na početku rada
Skupština grada Loznice, na početku rada. Foto: TV Lotel

Loznica je prvi grad u Srbiji čiji je parlament usvajanjem lokalnog Akcionog plana sprečavanja zloupotrebe droga institucionalno krenuo u osmišljenu, sistematičnu i kontinuiranu aktivnost u cilju rešavanja problema vezanih za nelegalnu primenu psihoaktivnih supstanci.

Načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u Gradskoj upravi Loznice Tanja Glišić Matić rekla je za „Loznički nedeljnik“ da grad ovu temu „ne gura pod tepih“, kao i da se u javnost iznose tačni podaci kako bi se utvrdila odgovornost nadležnih ustanova i institucija i predvidele dalje radnje i aktivnosti u rešavanju ovog problema.

– Zloupotrebu droga svi građani prepoznaju kao problem, a lokalna samouprava je posebno upoznata sa svim aspektima u vezi s tim. Godinu dana smo radili na pisanju Akcionog plana zajedno sa zaposlenima u odgovornim institucijama (Sud, Sekretarijat unutrašnjih poslova (SUP), Tužilaštvo, Policija, Centar za socijalni rad, osnovne i srednje škole, zdravstvene ustanove i dr.) – objasnila je Tanja Glišić Matić.

Da se unapredi i obezbedi javno zdravlje

Kako je ukazala, značajan dokument kao pravni osnov za donošenje lokalnog Akcionog plana je vladina Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga za period od 2014. do 2021. godine, koja je na nacionalnom nivou bitna u rešavanju problema zloupotrebe droga i teži da unapredi i obezbedi javno zdravlje i osigura i unapredi visok nivo bezbednosti stanovništva.

– Najvažnija mera koju lokalna samouprava želi i može da realizuje ovim planom jeste prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, gde je posebno važan rad sa mladima i njihovim roditeljima kroz jačanje informisanosti o problemu narkomanije, uključivanje i osnaživanje roditelja, kao i umrežavanje institucija i civilnog sektora i jačanje njihovih kapaciteta – objasnila je načelnica.

– Prioritet je i smanjenje ponude i tražnje psihoaktivnih supstanci, što je posao u nadležnosti sudova, SUP-a i tužilaštva kao nezavisnih organa – dodala je.

Ciljevi ovakvih mera, kako je naglasila, jesu da primena kaznene politike bude bolja i efikasnija, a međusobna saradnja nadležnih u njihovoj primeni bude brža kako bi se smanjio procenat krivičnih dela nastalih kao posledica zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Mladi nedovoljno svesni opasnosti

Kako je naglasila, prva istraživanja i ankete među mladima na temu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci rađene su 2005. godine, a poslednja 2017. Njihovi rezultati pokazali su da mladi nemaju dovoljno znanja o psihoaktivnim supstancama i da često nisu svesni njihovog rizika, a prema mišljenju mladih droga je jeftina i lako dostupna.

– Zato je naša ideja da najpre podignemo znanje dece i mladih o štetnosti zloupotreba droga kroz kvalitetne programe prevencije, ali tako da se programi realizuju kontinuirano iz godine u godinu kako bismo obuhvatili celu populaciju, kao i da smanjimo granicu uzrasta dece sa kojom se radi i akcenat stavimo na rad sa starijim osnovcima – rekla je ona.

Prema podacima nadležne zdravstvene službe u Loznici, registrovano je 150 osoba sa problemom alkoholizma i 15 lica sa problemom zavisnosti od droga. Nedostatak je što ovde ne postoji celovita evidencija i tačan podatak o broju ljudi koji imaju problem sa psihoaktivnim supstancama, jer se oni upućuju na lečenje u ustanove izvan teritorije Loznice.

– Svaki dinar uložen u prevenciju je mnogo važniji i efikasniji od hiljade uloženih u lečenje, jer je ono neizvesno, dugotrajno, skupo i često ima ozbiljne posledice – navela je načelnica.

MNOGI MLADI KORISTE ALKOHOL

Istraživanja koja su rađena u lozničkim srednjim školama pokazala su da tri četvrtine mladih konzumira alkohol, a više od 50 odsto se napije pri konzumiranju.

Mladići piju od devojaka više za 14,6 odsto, a kao razlog za napijanje ispitanici su naveli dobar provod i osećaj opuštenosti.

Najveći skok konzumiranja alkohola i psihoaktivnih supstanci, prema rečima Tanje Glišić Matić, zapažen je u drugoj godini srednje škole kada je vršnjački uticaj najsnažniji, a uticaj roditelja slabiji.

BEZ DROGA U SREDNJIM ŠKOLAMA

Na inicijativu gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića, Grad je 2010. godine kupio pokretnu laboratoriju kojom se obavlja testiranje prostorija srednjih škola na prisustvo droge.

Ni u jednom testiranju, koja su vršena svake sedmice i uvek nenajavljeno, nije potvrđeno prisustvo bilo koje psihoaktivne supstance.