Tokom marta besplatni preventivni pregledi sluha

Najveći broj stanja bio hroničnog karaktera, a deo pregledanih građana dobio preporuku za slušna pomagala. Prepoznatljivi i predvidivi neki od faktora rizika koji bi mogli da dovedu i do trajnog oštećenja sluha.

168
Tokom marta besplatni preventivni pregledi sluha

Na inicijativu Ministarstva zdravlja, tokom marta u Službi za uho, grlo i nos (ORL) lozničke Opšte bolnice svi građani, bez obzira na zdravstveno osiguranje, mogu besplatno obaviti preventivne preglede sluha radnim danima od 13 do 14 časova.

S obzirom na raspoloživ kadar i opterećenost velikim brojem ambulantnih pregleda, planirano je desetak preventivnih pregleda dnevno, što se tokom prve sedmice pokazalo zadovoljavajućim, jer je pregledano oko 30 građana.

– Ukoliko bude potrebe i interesovanje građana poraste, mi ćemo se drugačije organizovati i obezbediti preventivne preglede za sve. Za sada uglavnom dolaze stariji sugrađani, najčešće na preporuku članova svojih porodica – rekao je dr Zoran Kovačević, specijalista ORL.

On je dodao da je najveći broj stanja bio hroničnog karaktera i da je deo pregledanih građana dobio preporuku za slušna pomagala.

– Koristimo priliku da ukažemo i na vodeće rizike po kvalitet sluha, ali za to bi trebalo da budu više zainteresovani mladi, koji su najčešće izloženi velikoj buci i glasnom slušanju muzike preko slušalica, što je dokazano uzrok čestog oštećenja sluha – naveo je Kovačević.

– Shodno tome, mladi bi trebali da budu naša ciljna grupa, ali oni ne dolaze na preventivne preglede, jer se promene ne osete odmah već posle niza godina, ali bi morali da razmišljaju o promeni navika koje ugrožavaju njihovo zdravlje – dodao je doktor.

On je ukazao i da su neki faktori rizika koji bi mogli da dovedu i do trajnog oštećenja sluha prepoznatljivi i predvidivi, pa ih je moguće na vreme eliminisati.

Pored korišćenja slušalica i glasne muzike, za kvalitet sluha su rizični i industrijska buka, određene hronične bolesti ili lekovi koji moraju nekada da se koriste.

Prema Kovačevićevim rečima, redovne preglede sluha građani mogu zakazati kod izabranog lekara, a trenutno se za rutinske preglede čeka 10–15 dana. Za hitne slučajeve i za prioritetne upute koji moraju da se realizuju za 24 časa – nema čekanja.

U okviru redovnog posla obavlja se i testiranje na inhalatorne alergene, dva puta sedmično, ponedeljkom i petkom od 9 časova. Ukupan broj svih vrsta pregleda koji se godišnje obave u Službi ORL lozničke bolnice blizu je brojke od 15.000.