ZASEDANJE SKUPŠTINE GRADA: Odbornici razmatraju predlog Odluke o budžetu grada Loznice za 2019. godinu

Na sutrašnjem zasedanju lokalnog parlamenta odbornici će razmatrati predlog Odluke o budžetu grada Loznice za 2019. godinu. Na dnevnom redu biće i Odluke o davanju saglasnosti na programe poslovanja pet javnih preduzeća i njihove programe korišćenja budžetske pomoći u narednoj godini, kao i na programe poslovanja osam ustanova čiji je osnivač grad.

136
ZASEDANJE SKUPŠTINE GRADA: Odbornici razmatraju predlog Odluke o budžetu grada Loznice za 2019. godinu
Sa prošlog zasedanja gradskog parlamenta. Foto: Redakcija

Predloženom Odlukom o budžetu grada Loznice predviđeno je da ukupni prihodi i primanja u narednoj godini budu ostvareni u iznosu od 2,2 milijarde dinara, dok su rashodi planirani u iznosu od 2,4 milijarde, a sredstva za finansiranje budžetskog deficita od 223,9 miliona dinara biće obezbeđena od prodaje finansijske imovine i prenetih neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Za finansiranje budžetskog deficita i izdataka za otplatu glavnice duga od 13,2 miliona dinara planirano je da bude obezbeđeno 5,1 milion dinara od prodaje finansijske imovine i 232 miliona dinara prenetih neutrošenih sredstava iz prethodnih godina.

Na 24. sednici lokalnog parlamenta, koja je zakazana za četvrtak u 10 časova, odbornici će razmatrati predloženu Odluku o budžetu i niz drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine.

Prema predlogu, budžetom grada za 2019. godinu planirana su i sredstva za kapitalna ulaganja u ukupnom iznosu od oko 279,6 miliona dinara od čega će samo za izradu projektne dokumentacije biti izdvojeno 67 miliona dinara.

Sredstva potrebna za kapitalno održavanje objekta Predškolske ustanove „Bambi“ planirana su u iznosu od 22,5 miliona dinara, za izgradnju blokovskih parkinga treba da bude izdvojeno 43 miliona dinara, za rekonstrukciju javnog osvetljenja 20 miliona dinara, a za izgradnju Ulice Mine Karadžić na Lagatoru 17 miliona dinara.

Predviđeno je i da u narednoj godini prihodi i primanja od poreza na zarade budu ostvareni u iznosu od 656,5 miliona dinara, prihodi od poreza na imovinu 339,9 miliona dinara, dok bi prema planu prihodi od donacija međunarodnih organizacija i transfera sa republičkog nivoa trebalo da iznose 544,9 miliona dinara.

Skupštinski odbornici sutra će se izjašnjavati i o Odlukama o davanju saglasnosti na programe poslovanja pet javnih preduzeća, kao i na njihove programe korišćenja budžetske pomoći za 2019. godinu.

Na dnevnom redu su i predlozi odluka o davanju saglasnosti na programe poslovanja osam ustanova čiji je osnivač grad Loznica i na program poslovanja lozničke organizacije Crvenog krsta.

Pred odbornicima lokalnog parlamenta naći će se i predlog Rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Loznica zbog odlaska u penziju i imenovanju novog, kao i predlog Rešenja o imenovanju Gradskog saveta roditelja.