NAŠ SAGOVORNIK: Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine

U nekadašnjoj lozničkoj Fabrici autotraktorskih kočnica (FAK) problem prisustva opasnih materija rešen transportovanjem oko 100 tona cijanidne soli van granica zemlje, dok je sa prostora „Viskoze“ otpremljeno ukupno 1,2 tone opasnog otpada, što prema rečima ministra Gorana Trivana, predstavlja početak i manji deo problema. Projekat za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Loznici, prema njegovoj oceni, ima perspektivu i biće realizovan u relativno kratkom roku.

238
NAŠ SAGOVORNIK: Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine
Goran Trivan. Foto: TV Lotel

Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan u razgovoru za „Loznički nedeljnik“ ocenio je da je Loznica jedan od važnijih centara u Srbiji, koji zaslužuje budnu pažnju svih ministarstava Vlade Srbije, a da je rešavanje problema istorijskog i opasnog otpada na teritoriji grada jedan od prioritetnih zadataka, kojim će se u narednom periodu baviti ministarstvo na čijem je čelu.

Trivan je sa svojim saradnicima nedavno posetio Loznicu i sa gradonačelnikom Loznice Vidojem Petrovićem obišao nekadašnji FAK, gde je pitanje prisustva opasnih materija (oko 100 tona otpadne cijanidne soli) trajno rešeno njegovim izvozom u Austriju i tretiranjem u tamošnjim rudnicima soli, čime je, kako je objasnio, „posvetljena jedna od takozvanih crnih tačaka u Srbiji“.

Decenije industrijskog zagađivanja Loznice

– Loznica je nekada bila kolosalni privredni centar u kome je bilo zaposleno na hiljade ljudi, ali u međuvremenu, usled raznih nepovoljnih dešavanja, grad je devastiran i sve što se desilo tokom malih i velikih revolucija ostavilo je trag na njegovu ekologiju – ocenio je Trivan.

Kako je istakao, Lozničani su se desetinama godina suočavali sa industrijskim zagađenjem, koje je postalo istorijsko jer se o njemu nije vodilo računa, ali da se „bez obzira na lošu situaciju sa tim moramo uhvatiti u koštac“.

Naveo je da je gradonačelnik Petrović u prethodnom periodu pokazao izuzetnu upornost u cilju pronalaženja rešenja za tu vrstu problema i da je to redak slučaj.

– Razlog što smo ubrzali ceo proces nije samo insistiranje gradonačelnika. Kada radite u ovom ministarstvu, morate biti svesni da je pitanje istorijskog otpada, a u slučaju Loznice opasnog istorijskog otpada, najozbiljnije pitanje kojim se moramo baviti – istakao je Trivan i dodao da bi dijagnoza problema trebalo da bude praćena mogućnostima lokalne samouprave i Vlade.

Naveo je da su za rešavanje problema neophodni znanje i novac i podsetio da je za godinu dana ovo ministarstvo uspelo da podigne svest javnosti o značaju tema koje se tiču životne sredine i da su naišli na veliko razumevanje građana.

Započeti prvi koraci u rešavanju problema

Višegodišnji problem je rešen nedavno tako što je iz magacina FAK-a u inostranstvo otpremljena celokupna količina cijanidne soli, dok je sa prostora „Viskoze“ izmešteno ukupno 1,2 tone opasnog otpada, ali po Trivanovom mišljenju, to predstavlja početak i manji deo problema.

– Loznicu čeka epilog istraživanja, a već su napravljeni prvi koraci ka utvrđivanju kvaliteta zemljišta, vrste hemijskih materija kojom je zagađeno i kada taj posao bude završen, znaćemo kojim metodama ćemo problem rešavati – istakao je Trivan i dodao da će posao biti finansiran sredstvima iz državnog budžeta i novcem iz evropskih fondova.

Kako je rekao, planovi koji postoje za dalji razvoj Loznice biće od pomoći u određivanju površina fabrika koje bi mogle biti pretvorene u druge sadržaje i prioritetno, shodno planovima, vršiće se njihovo čišćenje i remedijacija zemljišta.

– To će biti dugogodišnji proces, ali će biti završen s obzirom na to da u Loznici postoji volja, želja i podrška građana, bez čega bi bilo teško išta ostvariti – naglasio je.

SANACIJA DEPONIJE U ZAJAČI

– Proces sanacije deponije u Zajači započet je i pre nego što sam došao na čelo ministarstva. Sada smo ubrzali taj posao i trenutno se bavimo rešavanjem izvesnih problema koji su se pojavili u realizaciji projekta. Uložićemo potrebna sredstva i sve ćemo završiti do kraja – naglasio je ministar.

IDUĆE GODINE IZGRADNJA REGIONALNIH DEPONIJA

Loznica je u konkurenciji gradova Srbije za izgradnju regionalne komunalne deponije i prema Trivanovoj oceni, plan o izgradnji deponija na 27 lokacija u zemlji jeste dobar, s tim što bi taj proces u izvesnoj meri trebalo da bude racionalizovan iz ekonomskih i drugih razloga.

Prema Trivanovim rečima, u narednih godinu-dve počeće se sa realizacijom njihove izgradnje sa pratećom infrastrukturom, za šta će biti potrebno da se uloži više od milijardu i po evra.