Američko-belgijska kompanija ADIENT investira u Loznicu

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović istakao da troškovi grada za dodeljeno zemljište iznose 316.243 evra, a da će planirana dobit biti ostvarena u iznosu od 427.664 evra. Predviđeno da kompanija „Adient“ u Loznici ostvari indirektnu saradnju sa velikim brojem lokalnih preduzeća i firmi i do kraja 2022. godine uposli 1500 novih radnika.

285
Američko-belgijska kompanija ADIENT investira u Loznicu
Sa sednice Skupštine grada o "Adientu" - izjašnjavanje za budućnost. Foto: Redakcija

Odbornici su na vanrednoj sednici Skupštine grada Loznice odlučili da se američko-belgijskoj kompaniji „Adient“ besplatno ustupi neizgrađeno građevinsko zemljište u svojini grada u ovdašnjoj industrijskoj zoni ukupne površine od 4,93 hektara, a ova kompanija će izgradnjom proizvodno-poslovnog objekta na toj parceli u naredne četiri godine investirati oko 20 miliona evra i uposliti 1500 novih radnika.

Pozivajući odbornike da usvoje predloženi Elaborat o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u korist „Adienta“, kao i Predlog Rešenja i Nacrt Ugovora o otuđenju, gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je rekao da će usvajanje tih dokumenata imati neprocenjiv i dalekosežan značaj za naš grad.

– Usvajanjem ovih odluka pravimo još jedan korak napred i približavamo se krajnjem cilju, a to je otvaranje fabrike i upošljavanje 1500 novih radnika do kraja 2020. godine – istakao je gradonačelnik i podsetio da je na jednoj od prethodnih sednica Skupštine usvojena slična odluka za kinesku kompaniju „Mint“.

Kako je naveo, obrađivač Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta bez naknade kompaniji „Adient“ jeste lozničko Javno preduzeće za upravljanje, planiranje i projektovanje „Loznica razvoj“, a obaveza tog preduzeća, organa grada i gradskog pravobranioca je da predlog dokumenta, nakon što bude usvojen, dostave Vladi Srbije uz zahtev za davanje prethodne saglasnosti na otuđenje zemljišta.

Pre pribavljanja prethodne saglasnosti trebalo bi da „Loznica razvoj“ podnese prijavu Komisiji za kontrolu državne pomoći u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.
– Kada je u pitanju ekonomska opravdanost, koja je i najvažnija, vidljivo je da će kompanija „Adient“ u naredne četiri godine investirati 20 miliona evra i prema iskazanoj dinamici zapošljavanja uposliti 1500 radnika – objasnio je Petrović.

Prema njegovim rečima, troškovi Loznice za dodeljeno zemljište su 316.243 evra, a planirana dobit i prihodi koji bi trebalo da se ostvare od poreza na imovinu, poreza na zarade zaposlenih, zemljišta, naknade za zaštitu životne sredine i lokalnih i komunalnih taksi iznosi 427.664 evra.

– U procesu obavljanja osnovnih delatnosti „Adient“ će ostvariti indirektnu saradnju sa velikim brojem lokalnih preduzeća i firmi i omogućiti da domaće privatne firme zarade najmanje 700.000 evra godišnje, a najveći deo proizvodnje namenjen je stranom tržištu, što ima posebnu dimenziju kada je reč o punjenju državnog budžeta i ostvarivanju prihoda po osnovu izvoza – naglasio je gradonačelnik.

Kako je rekao, dolazak novih investitora u Loznicu uticaće na podizanje kvaliteta života i životnog standarda građana.

– Kada sam 2004. godine zatekao urušenu i devastiranu Loznicu, verovao sam da ćemo zajedno dočekati ovaj dan i još mnogo boljih na radost građana koji su svoje poverenje poklonili Srpskoj naprednoj stranci, predsedniku države Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije. Ovo je projekat iza kojeg stoji država i kome se građani raduju – poručio je Petrović.

Istakao je da se „Adient“ ugovorom obavezao da do kraja ove godine zaposli 200 radnika.

– Već sada ih je 310, a prema informacijama iz lozničke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, priprema se nova grupa od 50 ljudi koji će nakon usvajanja ove odluke biti uključeni u proces proizvodnje – predstavio je Petrović dinamiku zapošljavanja.

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.