ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ПОВОДОМ НЕТАЧНИХ ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ „ЈАДАР“

25

ЛОЗНИЦА (8. август 2023) – У јавности су се појавиле информације које недавне измене Закона о планирању и изградњи доводе у везу са плановима за наставак реализације пројекта „Јадар“.

Овим путем обавештавамо заинтересовану јавност да су такви наводи у потпуности нетачни, будући да Пројекат „Јадар“ не поседује земљиште које би било предмет одредби поменутог закона које се односе на укидање накнаде за конверзију земљишта.

Тренутно завршавамо процесе откупа земљишта за које су преговори започети пре него што је Просторни план подручја посебне намене за Пројекат „Јадар“ престао да важи у јануару 2022. године. Активности у вези са процесом откупа новог земљишта се не спроводе, иако представници локалне заједнице и даље показују интерес за наставак тог процеса. Откуп земљишта спроводимо са циљем да обезбедимо да обе стране остваре користи од овог процеса и да власници земљишта имају исти или бољи квалитет живота и рада у поређењу са оним пре селидбе.

Кроз редовну комуникацију са локалном заједницом, пре одлуке Владе Србије опрестанку важења Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта „Јадар“, 96% домаћинстава (50 од укупно 52) у централном подручју пројекта је добровољно продало своју имовину. У току процеса релокације пружили смо подршку онима који су продали своју имовину и настављамо да то чинимо како бисмо осигурали да се њихова средства за живот одрже и по могућности побољшају. Све процене имовине извршене су у складу са глобалним стандардима Међународне финансијске корпорације (IFC).

Активности које тренутно спроводимо су део претходно преузетих обавеза у вези са завршетком интерних студија и нису у супротности са одлуком Владе Србије о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију Пројекта „Јадар“.

Током рада на Пројекту „Јадар“, увек смо пословали у складу са законима Републике Србије, и то чинимо и данас. Након што су стављени ван снаге акти за реализацију пројекта, јавност смо обавестили да ћемо у својству власника земљишта наставити да испуњавамо све преузете обавезе према заједници, добављачима и нашим запосленима. Много је дезинформација о компанији Рио Тинто и Пројекту „Јадар“. Важно је да јавност буде упозната са истинитим чињеницама, како би на основу њих могла да формира став и мишљење.

Позивамо све заинтересоване стране да се обрате компанији Rio Sava Exploration за сва додатна и питања, информације и објашњења.