Zimska služba spremna za predstojeće snežne padavine

Za održavanje oko 230 kilometara lokalnih puteva i ulica u Loznici nabavljeno 70 tona industrijske soli. Obezbeđeno i više stotina metara kubnih drugih materijala potrebnih za uspešan rad Zimske službe.

72
Zimska služba spremna za predstojeće snežne padavine
Za rad Zimske službe u predstojećim mesecima obezbeđena potrebna mehanizacija. Foto: Redakcija

Zimska služba je potpuno spremna za rad,izvršena je smotra neophodne mehanizacije i nabavljene su dovoljne količine tehničkih sredstava i potrebnog materijala za rad u predstojećem periodu potvrđeno je u Javnom preduzeću (JP) „Loznica razvoj“ za „Loznički nedeljnik“.

Kako je rečeno, donet je Program zimskog održavanja puteva i javnih površina, a prema kalendaru rada Zimska služba zvanično je startovala nešto ranije ove godine, od 1. novembra, i njene aktivnosti sprovodiće do 1.aprila naredne godine.

– Za rad Zimske službe u narednim mesecima obezbeđena je potrebna mehanizacija, nabavljene su potrebne količine industrijske soli i drugih materijala nepohodnih za delovanje u zimskim uslovima – rekao je direktor JP „Loznica razvoj“ Nikola Dragićević za naš list.

On je precizirao da je u nadležnosti tog preduzeća 230 kilometara lokalnih puteva i ulica na teritoriji Loznice i naveo da tome treba dodati i brigu o javnim površinama što je povereno podizvođaču i da je za te potrebe potpisan ugovor sa podizvođačem Komunalnim javnim preduzećem (KJP) „Naš dom“ koje će svojom mehanizacijom održavati javne površine u Loznici i u Banji Koviljači na osnovu potpisanog ugovora.

– Kao i prethodnih godina KJP „Naš dom“ uklanjaće sneg i led sa trotoara,trgova,pešačkih i parkovskih staza,prelaza,mostova preko reke Štire i vodiće brigu o slivnicima da se oni redovno održavaju kako bi otopljeni sneg i voda brže oticali – naveo je Dragićević.

– Potpisan je ugovor i sa Privatnim preduzećem „Stobeks“ čija će se teška mehanizacija koristiti za održavanje puteva i ulica– istakao je direktor.

– Prioritetni putni pravci koji su definisani Programom rada Zimske službe su putevi na kojima saobraćaju redovne autobuske linije i putevi i ulice koje se nalaze u neposrednoj blizini škola, kao i izdvojenih odeljenja, zdravstvenih ambulanti na seoskom području,a u gradu ulice koje su najfrekventnije sa saobraćajem – zaključio je Dragićević.

Ove godine za rad Zimske službe u Loznici gradskim budžetom je opredeljeno 25 miliona dinara i da je tako obezbeđeno 70 tona industrijske soli,700 metara kubnih drobljenog kamenog agregata,mešavine kamenog agregata i šljake i rizle, kao i hemijskih sredstava koja će se koristiti na određenim javnim površinama.