SEDNICA SKUPŠTINE GRADA: Usvojen devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Loznice

Za prvih devet meseci tekuće godine najviše prihoda u budžetu grada ostvareno po osnovu poreza na zarade u iznosu od 394 miliona dinara. Predviđeno da do kraja godine izvršenje budžeta bude u okvirima planirane Odluke i u skladu sa rebalansima.

170
SEDNICA SKUPŠTINE GRADA: Usvojen devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Loznice
Članovi gradskog parlamenta, gradskog rukovodstva i Gradskog veća. Foto: Redakcija

Devetomesečni izveštaj o izvršenju budžeta grada Loznice usvojen je većinom glasova odbornika na protekloj sednici Skupštine grada. Prihodi u budžetu grada za prvih devet meseci tekuće godine iznose 1,34 milijarde dinara i čine 65,6 odsto planiranih prihoda, dok su rashodi u istom periodu ostvareni u iznosu od 1,22 milijarde dinara, čime je ostvaren budžetski suficit od 91,87 miliona dinara.

Načelnik Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Loznice Zoran Tomić naveo je da je ostvareni iznos prihoda korigovan za 43 miliona dinara transfernih sredstava sa nivoa Republike Srbije i 30 miliona dinara prihoda po osnovu poreza na zarade, koji su na račun budžeta grada Loznice uplaćeni u prvim danima oktobra.

Prema njegovim rečima, tekući prihodi u prvih devet meseci ostvareni su za 83 miliona dinara više nego u istom periodu prethodne godine kada je naplaćeno ukupno 1.266.000.000 dinara, a izvršenje budžeta bilo 62,5 odsto.

– Kada su u pitanju pojedinačne vrste prihoda, najveći rast u prvih devet meseci ostvaren je po osnovu poreza na zarade i to u iznosu od 394 miliona dinara, odnosno 30 miliona dinara više nego u istom periodu 2017. godine – istakao je Tomić.

Porez na prihod obveznika ostvaren je u iznosu od 37 miliona dinara, što je tri miliona više nego u prošloj godini, porez na imovinu fizičkih lica u iznosu od 87 miliona dinara – 19 miliona više nego u 2017. godini, dok je doprinos za uređenje građevinskog zemljišta naplaćen u iznosu od 37 miliona dinara i veći je za 24 miliona u odnosu na prethodnu godinu.

Tomić je naglasio da se konstantan rast priliva i prihoda u budžet grada nastavlja, a predviđeno je da do kraja godine izvršenje budžeta bude u okvirima planirane Odluke o budžetu i u skladu sa njegovim rebalansima.

Subvencije javnim preduzećima u ovoj godini iznose 22 miliona dinara, od čega je Komunalno javno preduzeće (KJP) „Naš dom“ subvencionisano sa 6,2 miliona dinara, Javno komunalno preduzeće „Toplana Loznica“ sa 14 miliona dinara, a Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ sa dva miliona dinara.

– Za subvencionisanje poljoprivrednika opredeljeno je 15,3 miliona dinara, za loznički „Dom zdravlja“ 4,5 miliona dinara, a ostali budžetski korisnici finansirani su u skladu sa njihovim finansijskim planovima i zahtevima koje su Službi budžeta podneli na izvršenje – naveo je načelnik.

Predškolskoj ustanovi „Bambi“ u prvih devet meseci tekuće godine opredeljeno je 102 miliona dinara, za osnovno i srednje obrazovanje ukupno 118 miliona dinara, za učeničke nagrade i stipendije 10 miliona dinara, a 29 miliona dinara raspoređeno je sportskim klubovima.

Ukupno 34 miliona dinara izdvojeno je za održavanje zelenila, a 21 milion za čišćenje grada, dok je za održavanje puteva izdvojeno 154 miliona dinara, što je za prvih devet meseci tekuće godine više nego što je za tu namenu izdvojeno u toku cele prethodne godine.

– Obaveze prema svim budžetskim korisnicima izmirujemo na vreme, kao i obaveze prema izvođačima radova, pružaocima usluga i dobavljačima materijala i očekujemo da takav trend bude nastavljen do kraja budžetske godine kako bismo je završili sa dobrim poslovnim rezultatom – istakao je Tomić i dodao da su svi prihodi i rashodi u budžetu grada transparentni.

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.