Novine u primeni Zakona o ozakonjenju u Loznici

Onemogućavanje prometa nekretnina, obavljanja uslužnih i ugostiteljskih delatnosti u zgradama koje nemaju dozvolu za gradnju – neke su od zakonskih novina. Produžen rok za legalizaciju do novembra 2023. godine.

226
Novine u primeni zakona o ozakonjenju u Loznici
Foto: M. Lukić

Načelnica Gradske uprave (GU) u Loznici Milojka Smiljanić predstavila je novine, odnosno usvojene izmene i dopune Zakona o ozakonjenju, koje omogućavaju rušenje nelegalno izgrađenih objekata i pre okončanja upravnog spora i uključuju Republički katastar nepokretnosti u celokupan postupak.

Kako je naglasila, cilj donošenja izmena i dopuna tog pravnog akta je da se ozakoni što veći broj objekata i ubrza procedura prilikom sprovođenja postupka legalizacije jer u Srbiji ima preko dva miliona nelegalno izgrađenih objekata.

Prema njenim rečima, na teritoriji našeg grada je popisan 34.531 nelegalni objekat i doneto je 17.840 rešenja o njihovom rušenju.

– U Loznici je u poslednje tri godine u postupku ozakonjenja doneto ukupno 3434 rešenja, kojima je ozakonjeno oko 6000 objekata, ali i po prethodnom Zakonu o legalizaciji legalizovano je 3575 objekata, što čini blizu 10.000 objekata koji su legalizovani ili ozakonjeni – navela je načelnica.

– Imajući u vidu da je popisano skoro 35.000 nelegalnih objekata, a ima ih sigurno i više, jasno je da imamo još dosta posla, što je jedan od razloga za donošenje izmena i dopuna ovom zakonu – objasnila je načelnica.

Ukoliko objekat nije vidljiv na satelitskom snimku od 27. novembra 2015. godine i izgrađen je nakon tog datuma, neće moći da se ozakoni, a popis nezakonito izgrađenih objekata, kao i rokovi i sva postupanja u vezi sa tim prestaju da važe stupanjem na snagu ovog novog zakona.

– Prema izmenama ovog zakona, akcenat je na uključenju Republičkog katastra nepokretnosti, koji uspostavlja evidenciju nelegalno izgrađenih objekata i poseduje satelitski snimak na kojem se vide svi objekti – istakla je Smiljanićeva.

Novina je i da se ne čeka okončanje upravnog spora da bi se pokrenulo rušenje nelegalno izgrađenog objekta.

– Ovaj zakon daje mogućnost da se pristupi rušenju objekta koji nema urednu dokumentaciju i nije na satelitskom snimku i to bez vođenja sudskog postupka, što će uticati na efikasnost pri sprovođenju postupka rušenja, odnosno na smanjenje nelegalne gradnje – navela je načelnica.

Svaki objekat nad kojim se sprovodi postupak ozakonjenja imaće zabeležbu u Katastru, što je signal da se ne kupuju takvi stanovi, a za nelegalno podignute zgrade ili kuće slična zabeležba će biti stavljena na plac, kao vrsta upozorenja da je reč o nezakonito podignutom zdanju.

Ceo tekst je dostupan u štampanom izdanju „Lozničkog nedeljnika“.